DIGITALE BILDEPAKKER

15

BILDER

2995,- kr

15 BILDER

Bildefiler i høy kvalitet.

Bildene leveres redigert og klar til bruk.

Levert som digital nedlastning.

30

BILDER

4495,- kr

30 BILDER

Bildefiler i høy kvalitet.

Bildene leveres redigert og klar til bruk.

Levert som digital nedlastning.

45

BILDER

fotosession strand (7)
5995,- kr

45 BILDER

Bildefiler i høy kvalitet.

Bildene leveres redigert og klar til bruk.

Levert som digital nedlastning.

Ønsker du å kjøpe sepate bilder er pris per bilde 250,-kr 

 

Alle priser er inkl 25% mva.

BOOKING, LEVERANSE OG BETALING

BOOKING

Bestilling av fotograferingstime bekreftes til fotografen på mail. Kansellering skal skje senest 24 timer før avtalt time. For ikke opmøtt time faktureres 1200,-kr-.

LEVERANSE

Ca to uker etter fotografering får du tilgang til et online visningsgalleri, der du kan velge bildene du ønsker å motta.

Dette galleriet er oppe i 4 kalenderdager. Du velger selv favorittene.

BETALING

Fotograferingen betales med faktura etter oppdraget. Faktura vil bli sendt via e-post eller VIPPS. 

Bilder betales ved bestilling og leveres etter at beløpet er mottatt.

Ved for sen betaling påløper purregebyr og renter etter gjeldene regler.

Alle oppgitte priser for privatpersoner er inkludert mva. For bedrifter gjelder egne priser.

“Tusen takk Tanja. Så mange fine bilder. Du er en fantastisk flink fotograf og vi vil bruke deg garantert igjen ved behov.“ - Ingrid.

BETINGELSER

TILLEGG(*)

Tillegg for ettermiddager hvor avtale starter etter kl. 16.00: 250,-kr

Tillegg for foto lørdag/søndag/helligdager eller etter kl 16 på hverdager : 300,-kr

Tillegg per person utover 5 personer 250,-kr

Ikke oppmøtt til time – 1200,- kr

Reising utenfor Asker, Bærum og Oslo kommer i tillegg. Ved oppdrag utenfor tilkommer transportkostnader. Pris: 5,-kr pr km.

BRUK AV BILDER

Ved offentlig fremvisning (bl.a. sosiale medier) skal fotografens navn krediteres: Foto: Tanja de Maesschalk ( iht til åndsverkloven §3)

Fotografen ønsker å vise bilder fra oppdraget til egen markedsføring og hjelp til andre kunder, men spør alltid om lov først.  Dette er av vesentlig betydning for min utvikling og muligheten for å få nye oppdrag. Dersom kunden ønsker å reservere seg mot det, er det fullt mulig. Gi beskjed om dette på mail i forkant av fotografering.

Det er ikke tillatt å gjøre endringer på bildene på noen som helst måte. (deriblant beskjære, endre farger,  “kreativ” filterbruk,  fjerne vannmerke ol)

Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.

OPPHAVSTRETT

Lovdata om opphavsrett finner du her.

 

GYLDIGHET

Alle priser gjelder i perioden 01.10.2019– 31.12.2020. Eventuelle prisjusteringer på denne siden kan endres uten forvarsel men det er pris ved inngått avtale som gjelder.

Prisene gjelder for fotografering av privatpersoner hjemme, på lokasjon eller i hjemmestudio.  Større oppdrag som f.eks private events som bryllup eller konfirmasjoner har egne priser. Ta kontakt for mer informasjon.