Fotografering av ansatte og klinikken hos Nemus avdeling Moss.

Klinikken ble nylig en del av Nemus gruppen og trengte bilder til ny nettside og ny branding.

Bildene skulle passe inn i Nemus profileringen.
Her kombinerte jeg bilder av ansatte, behandlingsbilder og bilder av selve klinikken.

Se mer på www.nemus.no/moss.